About

Global Mall TV chuyên bán các mặt hàng Dược Thảo, Mỹ Phẩm, Hàng Gia Dụng ... trong mục "HOME SHOPPING". Đồng thời chúng tôi cũng có thể giúp Quý Khách ở các quốc gia khác mua các mặt hàng khác trên online để gởi về tận nhà cho Quý Vị. Quý Khách trả tiền shipping và dịch vụ phí khoảng 5%-15% tuỳ theo mặt hàng. Quý Khách chỉ gởi đường link vào "Mua Bất Cứ Hàng Trên Online" trong mục "Mua Dùm Hàng"  kèm theo lời nhắn, Tên, Email, Tel, Địa Chỉ, Số Thẻ Credit Card, Exp Date, 3 số code phía sau và địa chỉ thanh toán của Credit Card của Khách Hàng. Quý Khách xin lưu ý địa chỉ, số phone, credit card và tên NGƯỜI MUA phải trùng khớp với địa chỉ, số phone và tên NGƯỜI NHẬN.